Σύλλογος Ελβετών στην Αθήνα

Καλώς ήρθατε!

Ο σύλλογος μας υπάρχει εδώ και πάνω από εκατό χρόνια και προσφέρει ένα ποικίλο πρόγραμμα. Οι διαφορετικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες (πολιτιστικές, γαστρονομικές και άλλες) πραγματοποιούνται κυρίως στο "FOYER SUISSE" μας στο κέντρο της Αθήνας.

Τα μέλη μας (άτομα ή οικογένειες) είναι Ελβετοί πολίτες που ζουν στην Ελλάδα ή άτομα που έχουν στενή σχέση με την Ελβετία (π.χ. μέσω γάμου ή άλλων συγγενών). Δύο φορές το χρόνο, τα μέλη λαμβάνουν ένα λεπτομερές ενημερωτικό πρόγραμμα, το οποίο ενημερώνει για τις συναντήσεις και τις διάφορες εκδηλώσεις.